Katowiccy sędziowie w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych

UCHWAŁA NUMER 1

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz w sprawie kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych

 

Czytaj więcej...

Krakowscy sędziowie apelują do sędziów członków "nowej KRS" o rezygnację z funkcji

Uchwały

Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej

podjęte w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej...

Katowiccy sędziowie negatywnie ocenili działalność Prezesa Sądu Apelacyjnego nominowanego przez Min. Ziobrę

9 kwietnia 2018 r. podczas zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prezes tego Sądu przedstawił informację o działalności Sądu Apelacyjnego w 2017 roku. Zebranie sędziów negatywnie zaopiniowało tę informację. Ponadto przyjęte zostały 3 uchwały, których treść dostępna jest poniżej:

UCHWAŁA NUMER 1
ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU
w sprawie informacji prezesa o działalności tego Sądu w roku 2017

Czytaj więcej...

Sędziowie łódzcy apelują do Wiceministra Łukasza Piebiaka i sprzeciwiają się powołaniu prezesa Michała Błońskiego

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI 

z  dnia 29 MARCA 2018 r.

W SPRAWIE APELU DO SĘDZIEGO ŁUKASZA PIEBIAKA

 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zwraca się z apelem do sędziego Łukasza Piebiaka, pełniącego również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby dochowując wierności złożonej przysiędze sędziowskiej służenia wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stania na straży prawa i w swoim postępowaniu kierowania się zasadami godności i uczciwości, nie podejmował więcej działań zmierzających wprost do łamania zasady trójpodziału władzy i skierowanych wobec sędziów sądów powszechnych, a firmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub też zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego w imię zasad uczciwości,  szacunku dla prawa i Konstytucji. 

Wynik głosowania: ZA – 66, PRZECIW – 7, WSTRZYMUJĄCE - 10

 

Czytaj więcej...

Łódzcy sędziowie wzywają nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie

 UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU  SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI
Z DNIA 16 MARCA 2018 r.

 

Wobec dokonania w dniu 6 marca 2018 r. wyboru przez  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nowego składu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa i przerwania z dniem 7 marca 2018r. kadencji poprzednich, pochodzących z wyboru sędziów - członków Rady, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w  Łodzi jednoznacznie stwierdza,  że organ, który zgodnie z art. 186 § 1 Konstytucji, ma za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przestał z dniem 7 marca 2018 r. spełniać swoją konstytucyjną rolę.

Czytaj więcej...

Stanowisko sędziów warszawskich z 15 marca 2018 r.

My, Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w trosce o dobro i niezależność wymiaru sprawiedliwości  oraz  kierując się  uchwałami podejmowanymi przez Zgromadzenia Ogólne i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgów Sądowych w całej Polsce:

  1. protestujemy przeciwko nieprawdziwym i propagandowym tezom zawartym w dokumencie przygotowanym przez władzę wykonawczą tzw. „Białej księdze”, które służyć mają jedynie poniżeniu konstytucyjnych organów władzy sądowniczej w Polsce i manipulowaniu międzynarodową oraz polską opinią publiczną, a także zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości przez polityków;

Czytaj więcej...