Spotkanie Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych z Łukaszem Piebiakiem, Podsekretarzem Stanu w Min. Sprawiedliwości

7 czerwca Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych spotkało się z Panem Łukaszem Piebiakem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Panem Rafałem Puchalskim, z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Samorządy i stowarzyszenia prawnicze o projektach ustaw o ustroju sądów powszechnych i o komornikach

Warszawa, 1 czerwca 2017 r.

 

 

Stanowisko nr 5/2017

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwraca uwagę na szczególną istotność zmian proponowanych w projekcie ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...