Minister Ziobro – nowa KRS. Mapa powiązań

Forum Obywatelskiego Rozwoju opracowało schemat zależności osób zaangażowanych w proces zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Poniżej link do interaktywnej mapy:

https://embed.kumu.io/fad65ba32328e8c0c40c0a3af92c5183#krs

źródło: https://for.org.pl

Kandydaci do KRS i ich pełnomocnicy

1. Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, powołany w 2017 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie i delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie,

zgłoszony do KRS przez Łukasza Kluskę, sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie

2. Grzegorz Furmankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle,

zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości

3. Jędrzej Kondek, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, powołany w 2017 r. zastępca Przewodniczącego Wydziału,

zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości

4. Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,

zgłoszona do KRS przez Szczepana Praxa, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przez Ryszarda Orła, przedstawiciela grupy obywateli

5. Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie,

zgłoszona do KRS przez Patrycję Potejko, sędzię Sądu Rejonowego w Jaworznie, córkę Mieczysława Potejko od lipca 2017 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie 

6. Leszek Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, brat Witolda Mazura powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

zgłoszony do KRS przez Iwonę Łyszczarz-Witecką, sędzię Sądu Rejonowego w Częstochowie

7. Maciej Andrzej Mitera, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie

zgłoszony do KRS przez Dariusza Drajewicza (kandydat do KRS nr 1)

8. Dagmara Pawełczyk-Woicka, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, od 2017 r. wskazana przez Ministra Sprawiedliwości członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, do 2018 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołana w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,

zgłoszona do KRS przez Dariusza Pawłyszcze, Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

9. Robert Pelewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, od 2017 r. członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości

zgłoszony do KRS przez Barbarę Rzekęć, sędzię Sądu Rejonowego w Przeworsku

10. Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie i na ten czas delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,

zgłoszony do KRS przez Michała Bukiewicza, sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, powołanego we wrześniu 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe i jednocześnie delegowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie

11. Mariusz Witkowski, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, powołany w 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,

zgłoszony do KRS przez Katarzynę Król, sędzię Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

12. Jarosław Dudzicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, powołany w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.,

zgłoszony do KRS przez Annę Kuśnierz-Milczarek, sędzię Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., powołaną w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

13. Marek Jaskulski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto,

zgłoszony do KRS przez Daniela Jurkiewicza, sędziego Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

14. Joanna Kołodziej-Michałowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku,

zgłoszona do KRS przez Andrzeja Michałowicza (mąż), sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, powołanego w grudniu 2017 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku

15. Zbigniew Stanisław Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, 

zgłoszony do KRS przez Tadeusza Jodłowskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju

16. Paweł Kazimierz Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce, powołany w lutym 2018 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,

zgłoszony do KRS przez Jakuba Stryrnę

 17. Maciej Nawacki, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, powołany w grudniu 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie,

zgłoszony do KRS przez Michała Lasotę, sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, powołanego w styczniu 2018 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

18. Mariusz Lewiński, sędzia w stanie spoczynku byłego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie,

zgłoszony przez przedstawiciela grupy obywateli Adama Słomkę

 

Wiceprezesi i Prezesi Sądów, sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, członkowie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, członkowie zespołów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości - wszyscy są podlegli lub zależni od Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego

Oficjalnie ogłoszono pierwsze kandydatury na członków KRS

Na stronach Sejmu pojawiły się pierwsze trzy nazwiska kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wraz z informacjami o nich. Są to Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz i Teresa Kurcyusz-Furmanik

Marszałek Sejmu i Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny nie ujawnili list osób, które udzieliły poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa. Proces wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest więc już na jego pierwszym etapie nietransparentny. Nikt, poza Marszałkiem Sejmu i Ministrem Sprawiedliwości-Prokuratorem Generalnym, nie może sprawdzić czy kandydaci rzeczywiście spełnili wymogi formalne. Kontrola społeczna w tym przypadku jest tym bardziej uzasadniona, że wątpliwości co do spełnienia wymogów formalnych w jednym przypadku już wystąpiły, ponieważ jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia do Marszałka Sejmu, kilka osób wycofało poparcie udzielone kandydatowi - Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Poniżej link do strony zawierający dokumenty źródłowe o kandydatach

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/krs

 

List otwarty Zarządu SSP „Iustitia” do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, których ma wybrać Sejm

Koledzy Sędziowie,

Każda władza polityczna tworzy dla siebie przestrzeń do rządzenia i sprawowania swojego mandatu jak najdłużej w przyszłości. Obowiązki sędziego, którymi są wymierzanie sprawiedliwości i trwanie na straży prawa, pochodzą od Państwa. Każda władza swoje uprawnienia musi realizować z poszanowaniem Konstytucji, czerpiąc legitymację z jej ponadświatopoglądowego przesłania.

Dziś, w opinii największych autorytetów prawa, władza polityczna wprowadzając nowy kształt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa pogwałciła normy konstytucyjne. Uczyniła to w sposób, który w języku politologów przybrał miano „dyktatury większości”.

Decydując się na kandydowanie do tak formowanego organu jesteście winni społeczeństwu odpowiedź na najważniejsze pytanie, które każdego dnia, przy każdej decyzji otwiera się przed sędzią: Czemu chcecie służyć? W imię jakich wartości chcecie uczynić siebie częścią politycznej machiny, działającej bez respektu dla kultury polskiego parlamentaryzmu i dialogu, wprowadzającej w zakresie KRS rozwiązania, na które nie dał zgody w Konstytucji nasz Naród?

Każdy z nas sędziów, zarówno tych działających w stowarzyszeniach sędziowskich, jak i będących poza nimi, jest przede wszystkim obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Na każdym z nas ciąży powinność jej umacniania i najwyższej dbałości o dobro wspólne. W rocie sędziowskiego ślubowania nie znajdziecie fraz o politycznej uległości i osobistych ambicjach. Znajdziecie w nim uniwersalną rację służby sędziego. Sens ciężkiej, pełnej wyrzeczeń pracy polskich sędziów. Także motywację do wielu ważnych działań społecznych i edukacyjnych, umacniających państwo prawa, jakim jest i ma pozostać nasza Ojczyzna.

Dlatego prosimy Was o ponowne rozważenie swojej decyzji. Prosimy o solidarność z sędziami, którzy w zdecydowanej większości nie zgodzili się wziąć udziału w tej niekonstytucyjnej procedurze. Zważcie na wymowę swojego postępowania – wobec Rzeczpospolitej, społeczeństwa i wartości, których musi strzec prawo: sprawiedliwości, wolności i demokracji. Jeszcze nie jest za późno.

Ponad 99 % sędziów nie zdecydowało się kandydować do nowej KRS

W związku z brakiem oficjalnego potwierdzenia nazwisk osób kandydujących do Krajowej Rady Sądownictwa przypominamy, że w informacjach medialnych (ostatnio rp.pl oraz tvn24.pl) pojawiło się kilkanaście nazwisk. Są to:

1. Paweł Styrna z Sądu Rejonowego w Wieliczce, 2. Rafał Puchalski z Sądu Rejonowego w Jarosławiu (po delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, powołany na Prezesa SO w Rzeszowie i na czas pełnienia tej funkcji delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie), 3.Teresa Kurcyusz-Furmanik orzekająca w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, 4. Maciej Mitera z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli (po delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, powołany na Prezesa Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście) ; 5. Zbigniew Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju. 6. Leszek Mazur z Sądu Okręgowego w Częstochowie (brat nowego prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Witolda Mazura), 7. Jarosław Dudzicz, nowy prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., 8. sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, nowa prezes Sądu Okręgowego w Krakowie (i niedawno na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości), 9. Joanna Kołodziej-Michałowicz z Sądu Rejonowego w Słupsku (żona nowego prezesa SO w Słupsku), 10. Marek Jaskulski z Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, 11. Maciej Nawacki, nowy prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, 12. płk Mariusz Lewiński, sędzia wojskowy, 13. Jędrzej Kondek, z Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie. 14. Mariusz Witkowski, nowy prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, 15. Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie, 16. Dariusz Drajewicz, nowy wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, 17. Robert Pelewicz z Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, 18. Grzegorz Furmankiewicz z Sądu Rejonowego w Jaśle.

Jak wydać  większość kandydatów to prezesi powołani przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 17 ustawy z lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, rodzina takiego prezesa oraz osoby obecnie lub niedawno zatrudnione w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podsumowując, na około 10 tysięcy sędziów tylko kilkunastu z nich zignorowało apele środowiska o powstrzymanie się od takich zachować. Ponad 99 % sędziów w Polsce nie zdecydowało się kandydować do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Monitoring kandydatów do politycznej KRS oraz późniejszych decyzji Rady

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa 4 stowarzyszenia sędziowskie: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce we wspólnym oświadczeniu z 28 grudnia 2017r. przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wezwały sędziów Rzeczypospolitej do powstrzymywania się od kandydowania do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa i nielegitymizowania przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy.

W związku z napływającymi informacjami medialnymi, że do nowej Rady kandydują lub popierają kandydatów głównie inni sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz nowo powołani przez Zbigniewa Ziobrę prezesi sądów i sędziowie członkowie ich rodzin - będziemy skrupulatnie sprawdzać, kto poparł kandydatów na nominatów politycznych w KRS.

Listy poparcia będziemy publikowali na stronie Iustitii, bo uważamy, że to informacja publiczna i społeczeństwo ma prawo wiedzieć, którzy sędziowie poparli kandydatów.