Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.
(Biurowiec "Wola Center")
Tel. 22-535-88-31,
faks 22-535-88-32,
e-mail: biuro@iustitia.pl

Biuro prowadzi asystent Zarządu Joanna Janus.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000090038.

NIP: 527-128-54-83

Konto bankowe:

Kredyt Bank SA, Oddział w Warszawie,
numer 63 1500 1012 1210 1004 3279 0000.  

Prezes Stowarzyszenia: sędzia Krystian Markiewicz
E-mail: prezes@iustitia.pl

Rzecznik prasowy: sędzia Bartłomiej Przymusiński
Tel: 502-60-30-40  E-mail: rzecznikiustitia@gmail.com

Zastępcy  rzecznika:

sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda

tel. 501 126 222

sędzia Rafał Zawalski

tel. 605 828 236