Konferencja Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa 2018

23 kwietnia 2018r. w Warszawie odbywała się konferencja pt: Udział czynnika obywatelskiego
w wymiarze sprawiedliwości
organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Wydawnictwo C.H. Beck i Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego.

W czasie konferencji poruszano tematykę sędziów pokoju, obywatelskich sędziów handlowych, mediatorów, ławników oraz przedstawiano rozwiązania związane z udziałem czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, które obecne są w innych porządkach prawnych.

Organizatorzy zapewnili udział znakomitych gości, zarówno z Polski jak i z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami dzielili się m.in.:

 

Bernice B. Donald (USA) - Sędzia Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, pierwsza w stanie Tennessee kobieta Afroamerykanka na stanowisku sędziego, była Prezes Fundacji Prawników Amerykańskich, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Prawników oraz Prezes Stowarzyszenia Kobiet Sędziów;

prof. Angelo Giorlando (Włochy) – emerytowany sędzia oraz profesor  dziedziny postępowania cywilnego na Uniwersytecie w Enna;

prof. Renato La Rosa (Włochy) – adwokat, profesor z dziedziny prawa rzymskiego - na Uniwersytecie w Katanii prowadzi kurs z zakresu instytucji prawa rzymskiego (Włochy);

adw. Giuseppe La Rosa (Włochy) – adwokat, doktor nauk prawnych na Uniwersytecie w Katanii (Włochy);

dr Gerhard Reissner (Austria) - honorowy prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów. Członek kilku komisji w Austrii (Juristenkommission itp.), Ekspert IAJ, Rady Europy, Komisji Europejskiej, były prezes Europejskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, były Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich;

prof. María Luisa Villamarín López (Hiszpania) - profesor prawa procesowego (cywilnego i karnego), pracuje w Katedrze Prawa Procesowego i Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie;

Cristina Cabrita Alves de Silva (Portugalia)- sędzia pokoju w sądzie pokoju Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola and Ourique Municipalities, w Portugalii.

oraz prof. zw. dr hab. SSN Wojciech Katner, prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. zw. dr hab. SSN Karol Weitz, prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz, prof. UJ dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UŚ dr hab. r.pr. Andrzej Torbus, prof. UAM dr hab. SSR Marcin Walasik, dr SSR Katarzyna Gajda-Roszczynialska, dr SSR Ireneusz Wolwiak, Anna Bicz, Małgorzata Polak.

Konferencja zgromadziła wielu uczestników, była okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów. Była wyjątkowym wydarzeniem, dzięki któremu Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia włączyło się po raz kolejny do publicznej debaty na temat kształtu polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Dziękujemy wszystkim szanownym gościom oraz informujemy że za kilka dni ukaże się wideorelacja z tego wydarzenia.