Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Stowarzyszenia

Stowarzyszenie stara się na bieżąco informować o swoich działaniach, sprawach organizacyjnych i stanowiskach zajmowanych wobec wszystkich istotnych dla wymiaru sprawiedliwości problemów.

Najszybsze kanały informacji to profile na portalach społecznościowych, na Facebooku:

https://pl-pl.facebook.com/sedziowie

oraz na Twitterze: https://twitter.com/JudgesSsp

Najbardziej miarodajnym źródłem informacji o Stowarzyszeniu jest oficjalna strona internetowa:

http://iustitia.pl/

Niezależnie od tego członkowie Stowarzyszenie, co najmniej raz w miesiącu, otrzymują elektroniczny biuletyn rozsyłany drogą mailową  - Informacyjna Sieć Iustitii (ISI).

Członkowie mają także możliwość otrzymywania codziennych raportów z monitoringu mediów. Obejmują one nie tylko materiały prasowe, radiowe i telewizyjne, ale także przegląd dotyczących „Iustitii” wpisów w mediach społecznościowych.

Dyskusje dotyczące ważnych dla nas spraw odbywają się na internetowym Forum, do którego dostęp mają tylko członkowie Iustitii www.forum.iustitia.pl

Prawo otrzymywania komunikatów ISI, codziennego przeglądu mediów oraz prawo do udziału w forum internetowym ma każdy członek „Iustitii”, który sobie tego zażyczy. Musi tylko posiadać adres mailowy w prowadzonej przez Zarząd bazy danych, gdyż taki wpis oznacza potwierdzenie jego członkostwa przez Zarząd Oddziału.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia  do Informacyjnej Sieci Iustitii z opcją codziennego przeglądu mediów - wystarczy zgłosić to w dowolnej formie do biura Iustitii lub prezesa. Aktywacja usługi monitoringu mediów następuje po kilku dniach od zgłoszenia. W razie problemów z usługą prosimy o kontakt z biurem.

Zapraszamy też na nasze forum - wystarczy się zarejestrować. Od momentu rejestracji do momentu aktywacji konta może upłynąć jakiś czas (z reguły nie dłuższy niż kilka godzin). Wynika to z konieczności zweryfikowania czy podany przez użytkownika  adres mailowy jest przypisany w naszej bazie danych do członka Iustitii.  Dla nowych członków aktywacja usługi następuje po potwierdzeniu wystąpienia do "Iustitii" przez Zarząd Oddziału.

Przypominamy wreszcie, że komunikaty ISI mają charakter biuletynu wewnątrzorganizacyjnego. Informacje, które mają być dostępne dla wszystkich, nie tylko dla członków Stowarzyszenia, umieszczamy na stronie internetowej. Również maile z przeglądem mediów nie mogą być udostępniane publicznie - zawarta przez Stowarzyszenie umowa wymaga, aby krąg odbiorców ograniczał się do tylko do naszych członków.

Zapraszamy do korzystania z różnych form informacji Stowarzyszenia „Iustitia”!

Kanały komunikacji Stowarzyszenia są prowadzone:

- twitter przez Bartłomieja Przymusińskiego

- strona www przez Michała Kwiatkowskiego, Bartłomieja Starostę, Tomasza Błaszkiewicza, Joannę Janus

- newsletter (ISI) przez Tomasza Klimko oraz Bartłomieja Starostę

- facebook przez Aleksandrę Marek-Ossowską.

 

Poczta członków „Iustitii”

Każdy członek „Iustitii” może mieć założone konto pocztowe na serwerze „Iustitii”. Adres takiego konta tworzy się zawsze według schematu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.- nigdy inaczej. Jeśli ktoś używa na co dzień nie pierwszego, a drugiego imienia, konto nazywamy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a jeśli ktoś ma podwójne nazwisko, używa się w adresie schematu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konto założone zostaje na serwerze „Iustitii”, a członek otrzymuje na wskazany przez siebie adres mailowy instrukcję, jak uruchomić skrzynkę mailową. Od tej chwili ma dodatkową skrzynkę mailową, której może używać jak każdej innej do wysyłania i odbierania poczty. Na ten adres będą przychodziły komunikaty ISI i przegląd mediów.

System adresów iustitia.pl sprawia, że członkowie Stowarzyszenia mogą nawiązać ze sobą kontakt bez zapamiętywania czy zapisywania swoich adresów mailowych -  mogą zawsze przesyłać sobie wiadomości na adresy według podanego wyżej schematu. Odejście ze Stowarzyszenia oznacza natychmiastową likwidację konta lub adresu przekazującego, bo prawo do niego mają tylko członkowie „Iustitii”. Zmiana nazwiska członka „Iustitii” powoduje automatyczną zmianę adresu, gdy tylko dowiemy się o tej zmianie.