Ujawniamy nazwiska sędziów, referendarzy, asystentów sędziego i kuratorów sądowych pracujących w Min. Sprawiedliwości (stan na 15.01.2018)

Ujawniamy listy osób delegowanych do pracy w Min. Sprawiedliwości wg stanu na dzień 15 stycznia 2018 roku uzyskaną w drodze informacji publicznej.

Sędziów delegowanych było 163 i liczba ta zmieniła się w stosunku do stanu z dnia 31 sierpnia 2017r. o jedną osobę (było 162). W okresie od 1 września 2017r. do dnia 15 stycznia 2018r. w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęli pracę w ramach delegacji:

1. sędzia Antoni Batko (SR Zamość);

2. sędzia Elżbieta Daniluk (SO Lublin);

3. sędzia Jerzy Domagała (SR Racibórz);

4. sędzia Dorota Jakubiec (SR Świdnica);

5. sędzia Sebastian Krawczyk (SR Tomaszów Lubelski);

6. sędzia Aneta Matosek-Kozdój (SR dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie);

7. sędzia Agnieszka Piskorska-Wąsala (SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedz. w Świdniku);

8. sędzia Edyta Somat-Unisk (SR dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie);

9. sędzia Monika Stefaniak-Dąbrowska (SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi);

10. sędzia Cezary Waldziński (SR Łomża).

Poniżej lista dokumentów otrzymanych z Min. Sprawiedliwości w zakresie delegowanych sędziów:

 

 

37 referendarzy sądowych jest delegowanych do pracy w Min. Sprawiedliwości. W okresie od listopada 2015r. do 15 stycznia 2018r. prace w Min. Sprawiedliwości podjęli: 

1. referendarz Kamila Charzyńska (SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu);

2. referendarz Ewa Chojnacka-Szczepaniak (SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie);

3. referendarz Łukasz Gołyski (SR Tarnobrzeg)

4. referendarz Paweł Jagodziński (SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu);

5. referendarz Anna Jasińska (SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie);

6. referendarz Krzysztof Kosmala (SR Katowice-Wschód w Katowicach);

7. referendarz Małgorzata Kozioł (SR Piaseczno);

8. referendarz Jarosław Mróz (SR w Wyszkowie);

9. referendarz Beata Mykietyn-Furca (SR Nowy Targ);

10. referendarz Tomasz Olak (SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi);

11. referendarz Adam Pawlyta (SR Opoczno);

12. referendarz Piotr Perczyński (SR dla m. st. Warszawy w Warszawie);

13. referendarz Monika Prokurat (SR Szczecin Centrum w Szczecinie);

14. referendarz Cezary Roszkowski (SR Przemyśl);

15. referendarz Przemysław Wołowski (SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie);

16. referendarz Bartosz Woźniak (SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu);

17. referendarz Małgorzata Wrona (SO Warszawa).

Poniżej lista dokumentów otrzymanych z Min. Sprawiedliwości w zakresie delegowanych referendarzy sądowych:

29 asystentów sędziego jest delegowanych do pracy w Min. Sprawiedliwości. Większość z nich została tam oddelegowana z macierzystych sądów po 1 listopada 2015 roku.

Poniżej lista dokumentów otrzymanych z Min. Sprawiedliwości w zakresie delegowanych asystentów sędziego:

 

7 kuratorów sądowych jest delegowanych do pracy w Min. Sprawiedliwości. Większość z nich została tam oddelegowana z macierzystych sądów po 1 listopada 2015 roku.

Poniżej lista dokumentów otrzymanych z Min. Sprawiedliwości w zakresie delegowanych kuratorów sądowych: