Ujawniamy nazwiska sędziów, referendarzy, asystentów sędziego i kuratorów sądowych pracujących w Min. Sprawiedliwości (stan na 15.01.2018)

Ujawniamy listy osób delegowanych do pracy w Min. Sprawiedliwości wg stanu na dzień 15 stycznia 2018 roku uzyskaną w drodze informacji publicznej.

Sędziów delegowanych było 163 i liczba ta zmieniła się w stosunku do stanu z dnia 31 sierpnia 2017r. o jedną osobę (było 162). W okresie od 1 września 2017r. do dnia 15 stycznia 2018r. w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęli pracę w ramach delegacji:

1. sędzia Antoni Batko (SR Zamość);

2. sędzia Elżbieta Daniluk (SO Lublin);

Czytaj więcej...

Ostatecznie 130 prezesów i wiceprezesów zostało odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie spec ustawy z lipca 2017 roku

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być niepełne. Będziemy je uzupełniać na bieżąco (stan na 2.02.2018 z uwzględnieniem odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2018r., której pełna treść znajduje się poniżej listy zmian). 

Poniżej pełna lista zmian

Czytaj więcej...

Już 112 prezesów i wiceprezesów zostało odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie spec ustawy z lipca 2017 roku

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być nie pełne. Będziemy je uzupełniać na bieżąco (stan na 2.02.2018 z uwzględnieniem odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2018r., której pełna treść znajduje się poniżej listy zmian). 

Poniżej pełna lista zmian

Czytaj więcej...

Już 109 prezesów i wiceprezesów zostało odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie specustawy z lipca 2017 roku

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być nie pełne. Będziemy je uzupełniać na bieżąco. 

Poniżej pełna lista zmian

Czytaj więcej...

Lista prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów sądów powszechnych powołanych i odwołanych w okresie od 1 listopada 2015 r. do 23 października 2017 r.

3 listopada 2017r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia uzyskało w drodze informacji publicznej szczegółowe dane dotyczące odwołanych i powołanych prezesów, wiceprezesów oraz dyrektorów sądów powszechnych w okresie od 1 listopada 2015 r. do 23 października 2017r.. Poniżej przedstawiamy ruchy kadrowe, jakie miały miejsce w tym czasie (na końcu artykułu znajdują się wyjaśnienia pomocne do interpretacji tabeli). INFORMACJE TE NIE SĄ PEŁNE. WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY KOMPLETNĄ LISTĘ ZMIAN.

1. Odwołani  prezesi  sądów

Nazwa sądu

funkcja

Imię i nazwisko

Data odwołania

Przyczyna odwołania

SA Kraków

PSA

Krzysztof Sobierajski

19.12.2016 r.

art.27 u.s.p. rezygnacja

SR Lubaczów

PSR

Artur Broś

28.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r.

SR Przeworsk

PSR

Krzysztof Gaca

29.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r.

SR Warszawa Praga-Południe

PSR

Iwona Podsiadła

18.09.2017 r.

art.17 ust.1 ustawy z 12.07.2017 r. w związku z rezygnacją

 

 2. Osoby powołane w miejsce w/w prezesów sądów

Nazwa sądu

funkcja

Imię i nazwisko

Data powołania

Przyczyna powołania

SA Kraków

PSA

Rafał Dzyr

01.07.2017 r.

art.23 § 1 u.s.p.

SR Lubaczów

PSR

Ewa Hełmecka

29.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

SR Przeworsk

PSR

Mariusz Fołta

30.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

SR Warszawa Praga-Południe

PSR

Michał Bukiewicz

19.09.2017 r.

art.25 § 1 u.s.p.

Po naciśnięciu poniżej "czytaj więcej" - widoczna będzie lista kilkudziesięciu odwołanych i powołanych na ich miejsce wiceprezesów oraz dyrektorów sądów.

Czytaj więcej...

W ostatnich miesiącach zwiększyła się liczba sędziów delegowanych do Min. Sprawiedliwości

Ujawniamy listę sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości wg stanu na dzień 31 sierpnia 2017r..W stosunku do liczby sędziów delegowanych na 30 kwietnia 2017r (158) , stan ten zwiększył się do 162 sędziów. W okresie pomiędzy 30 kwietnia 2017r. a 31 sierpnia 2017r. w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęli pracę w ramach delegacji:

1. sędzia Karolina Barańska (SR Tarnobrzeg)

2. sędzia Agnieszka Gołaszewska (SR dla m. st. Warszawy)

3. sędzia Artur Grajewski (SR dla Warszawy Pragi Północ)

4. sędzia Jakub Iwaniec (SR dla Warszawy Mokotowa)

5. sędzia Paweł Kysiak (SR Leszno)

6. sędzia Aneta Michałek (SR Zamość)

7. sędzia Arleta Miszczyk (SR w Krośnie Odrzańskim)

8. sędzia Tomasz Szmydt (WSA w Warszawie)

Poniżej przedstawiamy pełną listę sędziów delegowanych:

Czytaj więcej...