Stanowisko HFPC w sprawie kolejnego pakietu ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podłożem trwającego w Polsce kryzysu konstytucyjnego jest uzurpowanie przez rządzącą większość prawa do weryfikacji wyroków wydanych przez niezawisły sąd konstytucyjny. Przyjęcie rozwiązania proponowanego w nowelizacji związanego z publikacją wyroków TK z informacją, że zostały wydane z naruszeniem prawa jest w dalszym ciągu odzwierciedleniem tego zjawiska”.

Zdaniem HFPC, proponowana zmiana polegająca na obowiązku zasięgania przez Ministra Sprawiedliwości opinii kolegium sądu w trakcie procedury odwoływania prezesa sądu  „w żadnym stopniu nie zredukuje szkód, które zostały już wyrządzone w wymiarze sprawiedliwości poprzez masowe odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów w sądach powszechnych w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r.”.

Jeśli zaś chodzi o propozycję powierzenia kierowania Sądem Najwyższym osobie wskazanej przez Prezydenta, do czasu uzupełnienia jego stanu osobowego HFPC uważa, że takie rozwiązanie będzie kolejną (po wyborze prezesa Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2016 r.) procedurą wyłaniania prezesa jednego z najważniejszych organów sądownictwa w Polsce w sposób zupełnie zależny od władzy wykonawczej oraz nie przewidzianą w Konstytucji RP.

Pełna treść stanowiska w języku polskim i angielskim: polski i english.

 

Uchwała o wykluczeniu SSR Marty Łobodzińskiej ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

UCHWAŁA

Zebrania Członków

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Oddział w Radomiu

z dnia 14 kwietnia 2018 roku

 

    Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu, Zebranie Członków wyklucza sędziego Sądu Rejonowego w Zwoleniu Martę Łobodzińską ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu. Przyczyną podjęcia powyższej uchwały jest objęcie przez SSR Martę Łobodzińską funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu wbrew apelowi Stowarzyszenia w sprawie zwalnianych stanowisk funkcyjnych (www.iustitia.pl/informacje/1874-apel-w-sprawie-zwalnianych-stanowisk-funkcyjnych).  

Gorzowscy sędziowie w sprawach : odwołania prezesów sądów, demontażu państwa prawa, KRS i opublikowania uchwał na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z dnia 16.04.2018 r.

Czytaj więcej...

Stanowisko SSP "Iustitia" co do ustawy z 12.04.2018 r. o zmianie w ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o KRS oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 2389) oraz ustawy z 12.04.2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 2390)

I. SSP "IUSTITIA" krytycznie odnosi się do zmian uchwalonych na 61 posiedzeniu Sejmu i zaakceptowanych bez poprawek przez Senat, podczas obrad w dniu 16.04.2018 r. Wprowadzone zmiany co do zasady nie zmierzają do poprawy praworządności i wzmocnieniu niezależności sądów. Wprowadzając opinię publiczną w błąd co do intencji ustawodawczych, zmiany owe pogłębiają i utrwalają stan niekonstytucyjności przyjętych rozwiązań i niszczą zasadę równowagi i trójpodziału władz. SSP „IUSTITIA” podtrzymuje swoje negatywne stanowisko, co do podstawowych kwestii objętych tymi regulacjami. Jest ono co do zasady zbieżne z opiniami przedstawionymi przez I Prezesa SN w dniach 9 i 12. kwietnia 2018 r. http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.04.09_Opinia_SN_do_nowelizacji_ustawy_o_SN_druk_2390.pdf oraz http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2018.04.12_Opinia_SN_do_projektu_zmian_w_p.u.s.p._i_SN_druk_2441.pdf

 

pełny tekst w załączeniu

Czytaj więcej...

Katowiccy sędziowie w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych

UCHWAŁA NUMER 1

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz w sprawie kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych

 

Czytaj więcej...

Krakowscy sędziowie apelują do sędziów członków "nowej KRS" o rezygnację z funkcji

Uchwały

Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej

podjęte w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl