Ważna informacja dla kobiet – sędziów, którym Minister Sprawiedliwości nie wyraził zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego na podstawie art. 69 § 1, 1b i 3 zd. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016, poz

Zmiana art. 69  § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych,  uchwalona w dniu 12 lipca 2017 r . (Dz.U. z 2017 r., poz. .1452) w połączeniu ze zmianą  dokonaną w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  ( Dz.U. z 2017 r., poz. 38), która weszła w życie w dniu 1 października 2017 r., powoduje „automatyczne” przeniesienie w stan spoczynku kobiet – sędziów z chwilą ukończenia przez nie 60 roku życia.

Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. dodano również do art. 69 § 1 podpunkt b, który to przepis oddał w ręce Ministra Sprawiedliwości decyzję w sprawie dalszego zajmowania stanowiska sędziego po ukończeniu określonego przez ustawę wieku.

Przepis art. 69 § 1 u.s.p.,  w wersji obowiązującej od 01 października 2017 r. budzi zasadnicze wątpliwości natury prawno-konstytucyjnej i wydaje się sprzeczny z art. 33 Konstytucji RP. Pozostaje również w kolizji z art. 113 Kodeksu pracy oraz stanowi naruszenie prawa Unii Europejskiej, w tym między innymi Dyrektywy Rady 2000/78/WE,  stanowi bowiem przejaw dyskryminacji ze względu na płeć.

Kobiety, które zostały objęte dyspozycją znowelizowanego art. 69  § 1 u.s.p.  przed dniem jego wejścia w życie mogły liczyć na to, że pozostaną w służbie sędziowskiej do ukończenia 67 roku życia. Tak nagłe obniżenie granicy wieku, z uzyskaniem którego obligatoryjnie ustaje służba sędziowska, zmusza kobiety do ostatecznego zaprzestania pracy, bez możliwości wcześniejszego zabezpieczenia, przede wszystkim ekonomicznego.

Z tej przyczyny  Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z adwokatami Kancelarii Adwokatów Stańko i Partnerzy w Katowicach opracował projekt postępowania, celem zarówno zablokowania niekorzystnych zmian, jak i występowania przez osoby poszkodowane z indywidualnymi roszczeniami do sądu. Działania te wspierane będą również przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz eksperta z zakresu prawa pracy dr Urszulę Torbus – pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Kontakt dla osób zdecydowanych na podjęcie kroków prawnych:

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy w Katowicach

Adwokat dr Marek Stańko (pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 203 99 33

 

Sejm wybrał nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa

Na 59 posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 roku Sejm wybrał 15 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Są to:

Rafał Puchalski (z rekomendacji klubu PiS)

Dariusz Drajewicz (z rekomendacji klubu PiS)

Jarosław Dudzicz (z rekomendacji klubu PiS)

Teresa Kurcyusz-Furmanik (z rekomendacji klubu PiS)

Ewa Łapińska (z rekomendacji klubu PiS)

Leszek Mazur (z rekomendacji klubu PiS)

Maciej Nawacki (z rekomendacji klubu PiS)

Dagmara Pawelczyk-Wojcka (z rekomendacji klubu PiS)

Paweł Styrna (z rekomendacji klubu PiS)

Grzegorz Furmankiewicz (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Marek Jaskulski (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Joanna Kołodziej-Michałowicz (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Jędrzej Kondek (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Zbigniew Łupina (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Maciej Mitera (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Trzech kandydatów nie uzyskało rekomendacji klubów parlamentarnych. Byli to: Mariusz Witkowski, Mariusz Lewiński, Robert Pelewicz. Kluby opozycyjne: PO, Nowoczesna, PSL nie poparły żadnego kandydata i nie wzięły udziału w głosowaniu. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania poszczególnych posłów podczas głosowania nr 82:

 źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/59_82/$file/glos_59_82.pdf

Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew S. Łupina, Leszek Mazur, Maciej A. Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/news-sejm-wybral-czlonkow-krs-opozycja-to-wybor-sedziow-marcowych,nId,2553595#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew S. Łupina, Leszek Mazur, Maciej A. Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/news-sejm-wybral-czlonkow-krs-opozycja-to-wybor-sedziow-marcowych,nId,2553595#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

#WOLNESADY i Apel artystów do sędziów w sprawie wyborów do KRS, zmian w SN oraz o zachowanie niezawisłości

źródło https://pl-pl.facebook.com/WolneSady/

Postulaty Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości

UCHWAŁA NR /2018
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

w przedmiocie postulatów dotyczących aktualnych problemów
i potrzeb wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976, ze zm.), Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi i Senatowi następujące postulaty dotyczące aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Podziękowania Krajowej Rady Sądownictwa dla sędziów, którzy dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej, także wypowiadając się, w granicach prawa, w sferze publicznej

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

Krajowa Rada Sądownictwa realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 976 z zm.) odwołując się do art. 45 Konstytucji RP i pamiętając o tym, że każdy sędzia jest także sędzią europejskim oraz mając na uwadze treść § 4 Zbioru Zasad

Czytaj więcej...

Podziękowania Krajowej Rady Sądownictwa dla obywateli za obronę niezależności sądów

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 3 marca 2018 r.

Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje wszystkim Obywatelom, którzy stanęli i konsekwentnie trwają po stronie podstawowych wartości konstytucyjnych takich, jak wolność, równość, godność człowieka oraz niezależność sądów.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl