Kolejni prezesi sądów wskazani przez Ministra Sprawiedliwości rezygnują z funkcji

W listopadzie 2017 roku rezygnację złożył Prezes Sądu Rejonowego w Żorach Cezary Podsiadlik.

W styczniu 2018 roku zrezygnowali :

- Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnie Marek Nowosiński

- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Adam Cąkała.

W lutym 2018 roku rezygnację złożyli :

- Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku Małgorzata Pawlicka

- Prezes Sądu Rejonowego w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda Kamil Antkowiak.

W marcu 2018 roku rezygnację złożył Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Dariusz Limiera.

 

Każda z ww. osób pełniła funkcję powierzoną przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego przez okres od kilku dni do jednego miesiąca. Objęły one stanowiska po prezesach i wiceprezesach sądów, odwołanych w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1452), czyli odwołanych w trakcie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnych powodów. Te i inne zmiany dokonane przez okres sześciu miesięcy obowiązywania ww. przepisu, zwykle bardzo negatywnie wpłynęły na atmosferę w pracy, a to w połączeniu z utrzymującymi się od dłuższego czasu brakami kadrowymi i dużą liczbą spraw wpływających do sądów, nie pomaga w sprawnym realizowaniu zadań nałożonych na wymiar sprawiedliwości.

Biała Księga - manipulacje. Wprowadzenie

Biała Księga - manipulacje. Odcinek #1. Premiera!

Odcinek #1

Wkrótce następne odcinki!

Zaproszenie na konferencję MEDEL w Berlinie

16 marca 2018r. w Berlinie odbędzie się konferencja "Niezależne sądownictwo w Polsce i Europie" organizowana przez  MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).

Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się m.in. członek Zarządu Iustitii Grzegorz Szacoń. Pozostali prelegenci to: Prezydent MEDEL Filipe Marques (Portugal), Prof. Dr. Anne Sanders, M.Jur. (Oxford), Dr. Joanna Guttzeit (Berlin), Grzegorz Borkowski (Krajowa Rada Sądownictwa), Thomas Guddat (Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów). 

Miejsce konferencji: Kammergericht Berlin , room 449 , Elßholzstraße 30-33, 10781 Berlin-Schöneberg

Rozpoczęcie konferencji: 10:00 a.m.

Poniżej zaproszenie i program konferencji:

Czytaj więcej...

Dom Sędziego Seniora - prośba o wsparcie

Szanowne Koleżanki i Koledzy sędziowie, drodzy Iustitianie

 

         Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Fundacja Dom Sędziego Seniora, do której aktywnie należy m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ”Iustitia”,  została umieszczona w wykazie organizacji pożytku publicznego. To pozwala na dokonywanie odpisu 1% podatku PIT za 2017 w 2018 r.

         Zachęcając do dokonania wyboru Fundacji jako beneficjenta 1% podatku informujemy, iż  statutowym celem organizacji jest niesienie pomocy sędziom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości, którzy jej potrzebują z racji wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej.

         Zgromadzenie środków  na koncie Fundacji pozwoli w przyszłości na podjęcie działań zmierzających do zrealizowania najważniejszego zadania, a mianowicie budowy Domu Sędziego Seniora, w którym godne miejsce znajdą Ci nasi koledzy i koleżanki, które najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy. 

         Przedstawiając niezbędne dane umożliwiające dokonanie odpisu lub darowizny prosimy o przekazanie wszystkim zainteresowanym niniejszej informacji.

                                                                                     Zarząd SSP "Iustitia”

 

 DOM  SĘDZIEGO  SENIORA

Okaż solidarność, dobrze wykorzystaj swój 1%

Zapraszamy do przekazywania 1% podatku  lub

darowizn na Fundację zapewniająca godne życie najstarszym sędziom

oraz pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

Fundacja Dom Sędziego Seniora

Ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

PKO BP SA: 27 1020 1097 0000 7102 0272 1082

Nr KRS 0000538611,

REGON: 360628662

NIP: 5213686751

Dzień Edukacji Prawnej 2018 kalendarz wydarzeń

Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 r.

15 marca obchodzony będzie po raz drugi Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI). Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Główny nurt wydarzeń organizowanych przez regionalne sądy powszechne oraz oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA ukierunkowany jest na dzieci i młodzież, ale również dorośli znajdą intersujące propozycje. W wielu sądach odbędą się spotkania z sędziami, radcami prawnymi i adwokatami, symulacje rozpraw, wykłady i dyskusje na temat zagadnień prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie oraz inne interesujące działania - zostanie m. in. ogłoszony konkurs skierowany do młodzieży, który zostanie rozstrzygnięty w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja. 

Dzień Edukacji Prawnej będzie okazją do  podsumowania działań prowadzonych wcześniej przez środowisko sędziowskie  oraz wytyczenia planów na przyszłość.

Program partnerów, którymi w tym roku są Wolters Kluwer Polska, Fundacja Court Watch Polska oraz Fundacja ProPublika wzbogaca ofertę interesujących wydarzeń edukacyjnych.

Uczestnicy spotkań w wybranych sądach będą mieli możliwość udziału w grze planszowej „Prawopolis”, przygotowanej i prowadzonej przez wolontariuszy i pracowników Fundacji Court Watch Polska. Fundacja Court Watch Polska jest organizacją działającą na rzecz zbliżenia do siebie sądów i społeczeństwa. Od 2016 roku prowadzi Program Edukacji Prawnej w szkołach w całej Polsce. Fundacja używa interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Więcej informacji pod adresem: courtwatch.pl/program-edukacji-prawnej/

W dniach poprzedzających Dzień Edukacji Prawnej, Fundacja ProPublika wraz z Fundacją ELEMENTARZ oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA, rozpoczęła realizację projektu edukacji obywatelskiej pt. „Po co nam sądy?” w ramach którego sędziowie przeprowadzą spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych na terenie 5 województw, przekazując im podstawową wiedzę na temat prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. W kolejnym kroku projektu uczniowie odwiedzą pobliskie sądy, uczestnicząc w inscenizacjach rozpraw oraz zwiedzając gmachy sądowe. W ramach projektu przeprowadzone będą dwa konkursy tematyczne - plastyczny oraz literacki.

W organizację  Dnia Edukacji Prawnej włączyło się także  największe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska, które na co dzień podejmuje działania upowszechniające wiedzę prawną zarówno wśród prawników, jak też specjalistów różnych dziedzin.  Już od 12. Marca z okazji Dnia Edukacji Prawnej na stronie www.lex.pl prezentowany będzie cykl artykułów „Bliżej prawa”, podejmujących tematy prawne interesujące obywateli, takie m. in. jak: formalności związane z rekrutacją do przedszkoli, rozwód a prawo do dzieci, firma w domu, spadki i darowizny, prawo pracy – nowości, formalności przy sprzedaży mieszkania, jak postępować przy egzekucji komorniczej i wiele innych. 15 marca odbędą się webinary przybliżające tematykę uprawnień rodzicielskich oraz prowadzenia firmy w domu. Ponadto dla szkół planowana jest emisja nagrania lekcji prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wykorzystania na zajęciach WOS-u, a książki z zakresu prawa dostępne na stronie www.profinfo.pl będą tańsze aż o 20%. 

Szczegółowy Program obchodów Dnia Edukacji Prawnej realizowanych przez Iustitię poniżej:

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl