Stanowisko Iustitii w sprawie ataków na sędzię Aileen Donnelly

Association of Polish Judges "Iustitia" strongly condemns the unprecedented attack on Judge Aileen Donnelly by the few Polish news media. This attack directed against a judge is contrary to the values adopted by Polish society and constitutes a violation of the democratic principle that empowers the mass media to criticize judgments of courts and not particular judges. Association of Polish Judges "Iustitia" expresses solidarity with Judge Aileen Donnelly and all other Irish judges in defense of the democratic values of an independent judiciary.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” stanowczo potępia bezprzykładny atak na Sędzię Aileen Donnelly ze strony nielicznych mediów w Polsce. Atak ten skierowany przeciwko osobie sędziego jest sprzeczny z wartościami przyjętymi przez społeczeństwo polskie i stanowi naruszenie demokratycznej zasady uprawniającej środki masowego przekazu do krytyki orzeczeń sądów a nie sędziów. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża pełną solidarność z sędzią Aileen Donnelly oraz wszystkimi sędziami irlandzkimi w obronie wartości demokratycznych, jakie niesie z sobą niezawisłe sądownictwo.

RESPONSE TO THE WHITE PAPER COMPENDIUM ON THE REFORMS OF THE POLISH JUSTICE SYSTEM, PRESENTED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND TO THE EUROPEAN COMMISSION

RESPONSE TO THE WHITE PAPER COMPENDIUM

ON THE REFORMS OF THE POLISH JUSTICE SYSTEM,

PRESENTED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND TO THE EUROPEAN COMMISSION

dokument

This response to the White Paper compendium presented by the Government of the Republic of Poland to the European Commission was prepared by the Polish Judges Association “Iustitia”, together with a team of experts, in order to present a realistic picture of the reforms of the Polish justice system, which have been made in Poland over the last two years.

The response is designed in the following manner: the argument contained in the document prepared by the Government of the Republic of Poland (written in italics and presented within inverted commas) is first cited and this is followed by a response to this argument presented by the “Iustitia” Association.  The “Iustitia” Association will present a comprehensive response to the White Paper in a separate document.

Czytaj więcej...

Odpowiedź Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na pismo Ministra Sprawiedliwości ws. posiedzenia KRS

Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem. W odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona.

Po pierwsze dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa,przed którą zawisły sprawy asesorów nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski.

Po drugie instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzoną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów (art. 31 ustawy).

I wreszcie podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich.

oryginalna odpowiedź dostępna: tutaj.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) staje w obronie irlandzkiej sędzi Aileen Donnelly

W świetle ostatnich ataków osobistych i agresywnej krytyki skierowanej przeciwko sędzi Aileen Donnelly pojawiającej się w niektórych polskich mediach, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wyraża całkowitą solidarność dla sędzi Aileen Donnelly oraz wszystkich Sędziów Irlandzkich.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów pragnie także potępić z całą mocą nieakceptowalne wzmianki na temat sędzi Aileen Donnelly.

W państwie demokratycznym każdy obywatel jest uprawniony do krytyki decyzji sądu, jednakże krytyka ta nie może być utrzymana w tonie braku szacunku w stosunku do sądownictwa, a tym bardziej w stosunku do osoby sędziego.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów pragnie podkreślić kluczowe znaczenie niezawisłości sędziów dla pluralizmu, równości i demokracji.

Oryginalny tekst stanowiska: do pobrania tutaj.

 

Stanowisko sędziów warszawskich z 15 marca 2018 r.

My, Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w trosce o dobro i niezależność wymiaru sprawiedliwości  oraz  kierując się  uchwałami podejmowanymi przez Zgromadzenia Ogólne i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgów Sądowych w całej Polsce:

  1. protestujemy przeciwko nieprawdziwym i propagandowym tezom zawartym w dokumencie przygotowanym przez władzę wykonawczą tzw. „Białej księdze”, które służyć mają jedynie poniżeniu konstytucyjnych organów władzy sądowniczej w Polsce i manipulowaniu międzynarodową oraz polską opinią publiczną, a także zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości przez polityków;

Czytaj więcej...

Wiceminister Łukasz Piebiak odwołuje Grzegorza Borkowskiego i Ewę Stryczyńską z Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Jak wynika z informacji podanych przez wyborcza.pl Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak odwołał z Biura Krajowej Rady Sądownictwa dwóch sędziów. Byli to sędzia dr. Grzegorz Borkowski oraz sędzia Ewa Stryczyńska (byłego współpracownika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego).

źródło: wyborcza.pl

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl