Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa wysłał list do Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce

Zdaniem Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) ostatnie zmiany w prawie dotyczącym KRS, stanowiące część szerszych reform sądownictwa, stawiają pod znakiem zapytania to, czy KRS w obecnej formie może być postrzegana jako kontynuatorka organizacji, która stała się członkiem ENCJ. Rodzi to dalsze pytanie, czy KRS, w swojej nowej (i innej) formie, nadal przestrzega celów i statutu ENCJ. 

Z całością listu można się zapoznać klikając na link poniżej 

https://www.encj.eu/index.php/node/472

Krystian Markiewicz Prezes Iustitii dla Wolnych Sądów o konsekwencjach wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym

Zapraszamy do obejrzenia wideo, którego link umieściliśmy poniżej. Nie ma potrzeby posiadania konta na facebook.com aby je zobaczyć.

https://www.facebook.com/WolneSady/videos/1789136854726962/

 

Wizyta studyjna w Brukseli i Luksemburgu

W dniach od 20 do 23 marca 2018 roku odbyła się w Brukseli oficjalna wizyta studyjna polskich prawników. W skład delegacji weszli sędziowie niemal wszystkich szczebli i rodzajów sądownictwa (w tym znacząca reprezentacja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”), a także adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych oraz organizacje pozarządowe.

W trakcie wizyty delegacja wzięła udział w otwartym, także dla mediów, spotkaniu z europosłami Komisji LIBE Parlamentu Europejskiego (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych).

Delegacja przeprowadziła również rozmowy z sędziami z ENCJ (Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa), adwokatami skupionymi w CCBE (Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy); a także z Prezesem i sędziami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

W ostatnim dniu wizyty delegacja spotkała się z Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem oraz z Verą Jourovą – Komisarz UE ds. Sprawiedliwości.

Zasadniczym celem wizyty było poznanie sposobu funkcjonowania instytucji europejskich, dyskusja na temat wspólnych wartości oraz ich urzeczywistniania w państwach członkowskich.

Po spotkaniu, Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans na jednym z komunikatorów internetowych zamieścił następujący wpis:

„Today I met a group of judges and lawyers from #Poland to hear their views with regard to the #RuleOfLaw in their county. I welcome such discussions, it is the European way. For Polish judges are European judges, and the EU institutions are also their institutions. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 23 marca 2018”

"Dziś spotkałem się z sędziami i prawnikami z Polski, aby wysłuchać ich opinii w sprawie praworządności w ich kraju. Z zadowoleniem przyjmuję takie dyskusje. To europejski sposób postępowania. Polscy sędziowie to sędziowie europejscy, a instytucje unijne to również ich instytucje".

Wizyta została odnotowana także przez media krajowe.

list anonimowego sędziego z Turcji

Moi drodzy

Chciałbym coś wam przekazać:

Ponieważ wielu sędziów zostało zwolnionych z więzienia, teraz wszyscy wiedzą, co się dzieje poza Turcją. I ostatnie oświadczenie EAJ tak szybko rozeszło się między nimi.

Są bardzo zaskoczeni ogromnym stałym wsparciem

Czytaj więcej...

Oświadczenie AEAJ EAJ Medel i Judges for Judges w przededniu spotkania przywódców UE-Turcja w Warnie

Oświadczenie w przededniu spotkania przywódców UE-Turcja w Warnie

Europa, 22 marca 2018 r

Wszyscy w Europie zdają sobie sprawę, że w Turcji zatrzymano 150 dziennikarzy i że większość z nich nie ma pojęcia, jakie są im stawiane zarzuty. Wszystkie zapadłe dotychczas wyroki zasadniczo sprzeczne są z prawem i zasadami, które stanowią (wspólną) podstawę prawa europejskiego.

Ponadto ponad 25% wszystkich tureckich sędziów i prokuratorów - ponad 3000 osób również zostało tymczasowo aresztowanych.

Czytaj więcej...

Sędziowie łódzcy apelują do Wiceministra Łukasza Piebiaka i sprzeciwiają się powołaniu prezesa Michała Błońskiego

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW

OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI 

z  dnia 29 MARCA 2018 r.

W SPRAWIE APELU DO SĘDZIEGO ŁUKASZA PIEBIAKA

 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zwraca się z apelem do sędziego Łukasza Piebiaka, pełniącego również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby dochowując wierności złożonej przysiędze sędziowskiej służenia wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stania na straży prawa i w swoim postępowaniu kierowania się zasadami godności i uczciwości, nie podejmował więcej działań zmierzających wprost do łamania zasady trójpodziału władzy i skierowanych wobec sędziów sądów powszechnych, a firmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub też zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego w imię zasad uczciwości,  szacunku dla prawa i Konstytucji. 

Wynik głosowania: ZA – 66, PRZECIW – 7, WSTRZYMUJĄCE - 10

 

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl